WEB sitemiz amacına uygun olarak ziyaretçileri ile üyeleri arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak için çalışmaktadır. Ziyaretçiler ile üyeleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların tarafı değildir. Ziyaretçiler ve üyelerinin davranışları, siteyi kullanma biçimi veya ilişkilerinden doğabilecek sorunların hukuki sonuçlarından sorumlu tutulamaz.